Popular New VoIP Software

Page 1 of 1

Trên trang này, bạn tìm thấy danh sách VoIP Software tốt nhất cho PC. Hầu hết các ứng dụng được liệt kê ở đây là miễn phí, với chương trình thương mại không thường xuyên được thêm vào danh sách.

Nếu VoIP Software được liệt kê ở đây, bạn có thể chắc chắn rằng đó là sản phẩm hàng đầu của lớp vượt trội theo chiều dọc.

Tất cả các chương trình đã được xem xét cẩn thận, xem xét và kiểm tra vi-rút để đảm bảo rằng danh sách này sạch sẽ và hữu ích cho người dùng hệ điều hành Windows.

Quyết định được đưa ra là sử dụng các danh mục rộng hơn để tránh việc tạo quá nhiều trang. Đó là lý do tại sao một danh mục như Bảo mật chứa phần mềm chống vi-rút, tường lửa, khôi phục rootkit và các chương trình liên quan đến bảo mật khác.